Leg. Tandläkare
Andreas Holmlund
(C) 2017 Andreas Holmlund - Alla rättigheter reserverade
Priser

Nytt tandvårdsstöd från 1 juli 2008

Regeringen har infört ett nytt tandvårdsstöd från den 1 juli 2008. Det innebär bland annat att alla vuxna får stöd dels genom ett allmänt tandvårdsbidrag och dels en tandvårdsersättning.

Tandvårdsstödet har två delar. Dels ett tandvårdsbidrag som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård, dels ett skydd mot höga kostnader.

2. Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader

Tandvårdsersättningen skyddar dig mot höga kostnader. Du får 50 procent rabatt på kostnader över 3000 kronor och 85 procent rabatt på kostnader över 15000 kronor beräknat på ett referenspris som Försäkringskassan utgår ifrån. Det betyder att det är först när du har nått upp till 3000 kr eller 15000 kr enligt referenspriset som rabatten börjar gälla.

Man får inte glömma att tandläkartaxan är individuell, vilket innebär att ett högre pris gör rabattgränserna högre, vilket i sin tur innebär en högre kostnad för dig.

2013-01-01

Tandvård till hälso och sjukvårdsavgift.

Ett nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättning.

Läkarintyg erfodras.
Särskilt tandvårdsbidrag (STB).


Dessutom omfattas patienter som

- genomgår dialysbehandling
- har frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom
- är immunsupprimerade på grund av läkemedelsbehandling.
- har genomgått en organtransplantation.
Alla barn och ungdomar har gratis tandvård till och med det år de fyller 23 år (fr.m. 2013-01-01)

1. Allmänt tandvårdsbidrag

Det allmänna tandvårdsbidraget är ett årligt bidrag för alla vuxna, i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Är du mellan 23 och 29 år eller över 75 år får du 300 kronor om året. Är du mellan 30 och 74 år får du 150 kronor om året.
Stödet kan ges till personer som har

- muntorrhet efter långvarig läkemedelsbehandling eller på grund av strålbehandling i öron-,näs-,mun- eller halsregionen
- KOL när patienten har ordinerats syrgas eller näringsdryck.
- Sjögrens syndrom, cystisk fibros, ulcerös colit, Crohns sjukdom, tarmsvikt eller svårinställd diabetes.
Leg. Tandläkare
Andreas Holmlund